Hij kwam, hij kwam...

die lieve, goed Sint. We maakten allerlei met de plasticine die we kregen.